COLABORACIÓNS TÉCNICAS

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

Realizamos o cálculo de estruturas co software máis moderno do mercado. Tódolos nosos deseños están feitos seguindo as indicacións dos nosos clientes e engadindo novidades posteriores aprobadas polo cliente a través de suxestións personalizadas realizadas polos nosos profesionais. Ao longo da nosa traxectoria destacamos no cálculo de estruturas metálicas e formigón de todo tipo:

 • Ampliacións, reformas, nova implantación en edificios e naves industriais.
 • Muros e Cimentacións.
 • Vigas, forxados e cubertas.
 • Reforzos e/ou reparación de estruturas existentes.

CÁLCULO DE INSTALACIÓNS

As instalacións de calquera edificio garanten a correcta funcionalidade do mesmo, xa sexan vivendas ou oficinas, comercios ou industrias. En Norting Ingeniería posuimos unha ampla experiencia no deseño e cálculo das instalacións necesarias para calquera uso e actividade mediante os softwares específicos:

 • Aire acondicionado
 • Aire comprimido
 • Illamento de ruídos e vibracións
 • Alumeado exterior e interior, Alumeado público.
 • Calefacción
 • Electricidade: baixa e media tensión
 • Fontanería e ACS (Auga quente sanitaria)
 • Fotovoltaica
 • Frío
 • Fuel, gasoil
 • Saneamento (fecais, pluviais)
 • Solar (ACS)
 • Vapor
 • Ventilación
 • Etc.