PROXECTOS COMPLETOS DE FÁBRICAS E INDUSTRIAS

O noso estudo de ENXEÑARÍA ao longo da súa existencia centrou gran parte da súa actividade nos PROXECTOS INTEGRAIS de grandes fábricas e industrias (obra civil, instalacións e actividade) en diversos sectores:

CONSTRUCCIÓN

 • Carpintería metálica
 • Ebanistería de madeira
 • Fabricación de portas
 • Taboleiro Aglomerado
 • Fabricación de mobles modulares
 • Plantas de formigón
 • Fabricación de pinturas

ALIMENTARIO

 • Matadoiros
 • Conserveiras
 • Panaderías
 • Conxelados
 • Plantas de procesamento
 • Pensos e alimentación animal

OUTROS SECTORES

 • Industria de artes gráficas
 • Almacéns de productos químicos
 • Confección téxtil
 • Industria de mecanizado
 • Industria de transformación de metáis
 • Talleres de reparación de automóbiles
 • Fabricación de compoñentes electrónicos
 • Almacéns robotizados
 • Centros loxísticos
 • Etc.

A experiencia adquirida ao longo do tempo neste tipo de traballos, a profesionalidade e seriedade amosada polos nosos técnicos na realización das obras e o compromiso adquirido para tratar de dar a mellor solución a tódolos problemas plantexados polos nosos clientes e afrontar os imprevistos que poidan xurdir logo de calquera modificación posterior dos plantexamentos iniciais, afianzaron a NORTING INGENIERÍA como unha referencia fundamental no sector de ENXEÑARÍA INDUSTRIAL tanto a nivel local coma autonómico.