CERTIFICADOS ENERXÉTICOS E AUDITORÍAS

Na actualidade e segundo a normativa vixente, tódolos edificios deben posuir necesariamente o CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERXÉTICA segundo as características construtivas do inmoble e os sistemas e instalacións de acondicionamento higrotermico e de produción de enerxía. Este documento certifica a calificación da eficiencia enerxética dun edificio, determinando o consumo de enerxía requerido para satisfacer a demanda enerxética do edificio (calefacción, refrixeración, ventilación, iluminación e auga quente sanitaria) en condicións normais de funcionamento e ocupación.

En NORTING INGENIERÍA dispoñemos dun servizo específico deseñado para inspeccionar edificios e outorgarlles o correspondente CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERXÉTICA, ademáis de realizar os trámites administrativos necesarios. A nosa empresa encárgase de xestionar as seguintes áreas:

 • Certificados de calificación enerxética de edificios para edificacións existentes (en venda, ou aluguer):
   • Vivendas unifamiliares,
   • Vivendas individuais ou en bloque
   • Locais comerciais.
 • Certificados de calificación enerxética de edificios para edificacións de nova construción (LIDER, CALENER)